Kontakt

Skule: 53 46 14 20
SFO: 909 79 647

Rektor
Bjørn Rune Bergane
Tlf. 994 28 732

Adresse
Fetvegen 126
5464 Dimmelsvik

Om skulen

Skulen har 92 elevar frå 1. til 7. trinn. 16 tilsette dette skuleåret, i tillegg har me ein lærling. SFO har ca 15 elevar dette skuleåret. Skulen ligg i bygda Omvikdalen, ca 6 km frå Rosendal.

Visjon
Ein trygg og god stad å vera. Ein framifrå stad å læra.

Prosjekt/utmerkingar:

  • Bonusskule 2003

  • Comeniusskule 2007 - 2009

  • Besøksskule 2009

  • Arbeidsmiljøprisen i Hordaland 2010

  • Arbeidsmiljøprisen Kvinnherad 2012

  • Erasmus-skule 2016 - 2018

Skulen har sett opp 12 revyar der alle elevane i 5. - 7. trinn deltek på scena. «TV-Nonshaug» hadde si siste framsyning våren 2019.

Satsingsområde: Vurdering for læring