Kontakt

Skule: 53 46 14 20
SFO: 909 79 647

Rektor
Heidi Hatteberg
Tlf. 979 84 016

Adresse
Fetvegen 126
5464 Dimmelsvik

Om skulen

Skulen har 94 elevar frå 1. til 7. trinn. 16 tilsette dette skuleåret, i tillegg har me ein lærling. SFO har ca 15 elevar dette skuleåret. Skulen ligg i bygda Omvikdalen, ca 6 km frå Rosendal.

Visjon
Ein trygg og god stad å vera. Ein framifrå stad å læra.

Prosjekt/utmerkingar:

  • Bonusskule 2003

  • Comeniusskule 2007 - 2009

  • Besøksskule 2009

  • Arbeidsmiljøprisen i Hordaland 2010

  • Arbeidsmiljøprisen Kvinnherad 2012

  • Erasmus-skule 2016 - 2018

Skulen har sett opp 12 revyar der alle elevane i 5. - 7. trinn deltek på scena. «TV-Nonshaug» hadde si siste framsyning våren 2019.

Satsingsområde: Vurdering for læring