Tilgjengeleg velferdsteknologi

I Kvinnherad kommune har vi følgjande velferdsteknologi tilgjengeleg:
(Viktig: dette er ei teneste du må søkja om å få)

 

Tryggleiksalarm:

Digital alarm som treng tilgang til straum.

Det er sim-kort i.

Det må difor vere mobildekning der alarmen står.

Fleire sensorar kan koplast på denne ved behov.

BzvVSgu 3yj 5sAAAAAElFTkSuQmCC

Smykkesendar:

Smykke eller armband du kan trykke på for å oppnå kontakt med pårørande, heimetenesta eller ein alarmsentral.

 

     B 6uBI 9 qkeYrAAAAAElFTkSuQmCC

Røykvarslar:

Røykvarslar med direkte varsling via tryggleiksalarmen. Mottakar av alarm ringer direkte til brannvesenet ved mistanke om brann. 

 

      B 4JolNHzpOyDAAAAAElFTkSuQmCC

Røyrslesensor:

Kan gje varsel om det ikkje er aktivitet i rommet ei viss tid, eller kan virke saman med dørsensor. Blir individuelt tilpassa.

      uCqx 7OhckPAAAAABJRU 5ErkJggg==

Dørsensor:

Varslar ved utgang på dør på bestemte tider som er individuelt tilpassa den einskilde sitt behov.

 

      t 1AEkk 5aF 3IAAAAASUVORK 5CYII=

Fallalarm:

Alarmsmykke som kan sende varsel ved fall. Koplast til tryggleiksalarmen som eit ordinært alarm-smykke. NB! Må henge utanpå kleda for å at sensoren skal fange opp eit fall. NB, fangar ikkje opp fall der personen sklir sakte ned.

 

   wcTyRH 9rfHf 2wAAAABJRU 5ErkJggg==

                                                                                                                          (eksempelfoto)  
               

Inngripande velferdsteknologi

Viktig å vite:

Velferdsteknologi som består av sensorar som varslar automatisk ved uønskt hending reknast som «inngripande i privatlivets fred og retten til personvern». Dette er teknologiske løysingar som gjer at helse- og omsorgstenesta får melding dersom ein alarm blir utløyst automatisk. Merk at pårørande også kan stå på varslingslista dersom ynskjeleg. Teknologien har til formål å unngå fare, minske skade og tilkalle hjelp for deg dersom du ikkje er i stand til det samtidig som det gjer fridom.

Skildring av teknologi

Bilete/illustrasjon. NB! Utsjånaden på sensoren  kan variere.

Nøkkelboks:

For at heimetenesta og naudetatar (ambulanse, brann) skal kunne låse seg inn hos deg ved utløyst alarm viss du sjølv ikkje kan låse opp.

Du må la ein ekstranøkkel til huset henge i nøkkelboksen.

 

  D 5oeJkN 1k 2ULAAAAAElFTkSuQmCC

Medisindispensar for multidose:

Matar ut posar til valte tidspunkt. Gjer varsel til eit valt telefonnummer dersom posen ikkje er tatt ut av dispenseren etter ei viss tid.

 

XnM 00AAAAAElFTkSuQmCC
qZKsHs 77VwQb 8f 44kfjCkEpUOAAAAAElFTkSuQmCC

Lokaliseringsteknokologi/mobil tryggleiksalarm:

Tryggleiksalarm med lokaliseingsteknologi (t.d. GPS) som pårørande eller helsepersonell kan følgje via app på mobil. To-vegs kommunikasjon, via SOS knapp på alarmen og/ eller frå mobil. Moglegheit for «digitalt gjerde» (geo fence) for ekstra tryggleik.

              5feaTihgZAAAAAElFTkSuQmCC

                                                                                                                                         (eksempelfoto)