Rolla som folkevald er mangfoldig. Politikk handlar om å sette sitt stempel på sammfunnsutviklinga. Lokalpolitikk handlar òg om å sette preg på framtida ut frå eigne politiske visjonar, men og å finne gode løysingar i lokalsamfunnet, som sikrar vekst og utvikling.

Her finn du ei komplett liste over alle styre, råd og utval. Klikk inn på dei ulike for å få informasjon om medlemmar.

Reiserekning

Følg lenka for å logga deg inn på reiserekningsprogrammet vårt på Visma.

https://signin.visma.net/loginwebapp/loginPage.xhtml

Brukarnavnet er e-post adressa du er registrert med i HRM (lønssystemet) og passordet er det du oppretta når du aktiverte brukarkontoen din.

Vi minner om at alle utlegg som krev bilag, vedlegg sendast ved. Bompengar er einaste utlegg som ikkje krev bilag. Dersom det ikkje er vedlegg med, vert reisa avvist og sendt i retur til den tilsette, men krav om vedlegg til utlegget.

Du kan lasta ned appen "Visma employee" til mobilen din der du kan ta bilde av kvitteringa og enkelt lasta den inn i reiserekningsmodulen. Du kan også scanna kvitteringa til datamaskina di og lasta den opp til reisa di.

Reiserekning - brukarmanual