Seksjon:                  Byggesak og geodata
Telefon:                   905 57 241
Epost:                      post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Vilde Røyrvik Grøtte
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   vilde.royrvik.grotte@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        473 56 236
 
Namn:                  Gina Førde
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   gina.forde@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        481 83 151
 
Namn:                 Mette Hjelmeland
Tittel:                   Fagkoordinator
Epost:                  mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       996 40 064
 
Namn:                  Espen Johnsen
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   espen.johnsen@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       45 28 58 60