Seksjon:                 Byggesak og geodata
Telefon:                  48 86 13 78
Epost:                     post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Vilde Røyrvik Grøtte
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   vilde.royrvik.grotte@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        47 35 62 36
 
Namn:                  Gina Førde
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   gina.forde@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        48 18 31 51
 
Namn:                 Mette Hjelmeland
Tittel:                   Fagkoordinator
Epost:                  mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       99 64 00 64
 
Namn:                 Espen Johnsen
Tittel:                   Oppmålingsingeniør
Epost:                  espen.johnsen@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       45 28 58 60