Informasjon om besøks- og telefontid

For tida har ingeniørane våre ei stor saksmengd. Det er gledeleg med stor aktivitet, og vi ynskjer sterkt å bidra til dette med rask sakshandsaming.  

Dagens arbeidsmengd gjer at vi er nøydde til å prioritere rein sakshandsaming måndagar og fredagar. Dette medfører at vi berre kan ta imot kundar på kontor og betene vakttelefonen tysdagar, onsdagar og torsdagar i tidsrommet 09:00 - 15:00. 

Vi ber om orsaking for ulempa dette medfører for publikum, men ber om forståing for ei slik mellombels løysing. 
Har de spørsmål, ta kontakt med avdelingsleiar Synnøve Handeland på tlf. 40 40 49 73

Kontaktinformasjon

Seksjon:                 Byggesak og geodata
Telefon:                  48 86 13 78
Epost:                     post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Vilde Røyrvik Grøtte
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   vilde.royrvik.grotte@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        47 35 62 36
 
Namn:                  Gina Førde (Permisjon)
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   gina.forde@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        48 18 31 51
 
Namn:                 Mette Hjelmeland
Tittel:                   Fagkoordinator
Epost:                  mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       99 64 00 64
 
Namn:                 Espen Johnsen
Tittel:                   Oppmålingsingeniør
Epost:                  espen.johnsen@