Seksjon:                  Forvaltning
Telefon:                  905 57 241
Epost:                      post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Johan Feet
Tittel:                    Fagkoordinator oppmåling
Epost:                   johan.feet@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        410 44 451
 
Namn:                  John Kåre Mæland
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   john.kare.maeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        913 79 657
 
Namn:                  Mette Hjelmeland
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        996 40 064
 
Namn:                  Christina Nyland Jacobsen
Tittel:                    Oppmålingsingeniør
Epost:                   christina.jacobsen@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        955 54 272