Kommunestyret sitt vedtak:
 

Jamfør kommunelova § 14-3, 4. avsnitt vert formannskapet si innstilling her offentlegjort:
 

Kommunedirektøren sitt forslag:
Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Tidlegare:
Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2021 Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2020 Økonomiplan 2020 - 2023