Informasjon om besøks- og telefontid

For tida har byggesakshandsamarane våre ei stor saksmengd. Det er gledeleg med stor aktivitet, og vi ynskjer sterkt å bidra til dette med rask sakshandsaming.  

Dagens arbeidsmengd gjer at vi er nøydde til å prioritere rein sakshandsaming måndagar og fredagar. Dette medfører at vi berre kan ta imot kundar på kontor og betjene byggesakstelefonen tysdagar, onsdagar og torsdagar i tidsrommet 09:00 - 15:00. 

Avkorting av besøks- og telefondagar gjeld både bygge- og dispensasjonssaker. Vi ber om orsaking for ulempa dette medfører for publikum, men ber om forståing for ei slik mellombels løysing. 
Har de spørsmål, ta kontakt med avdelingsleiar Synnøve Handeland på tlf. 40 40 49 73 .

Dersom du lurer på status i byggesaka di kan du gjere eit søk her

Kontaktinformasjon

Seksjon:                Byggesak og geodata
Telefon:                 94 78 93 09
Epost:                    post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Synnøve Handeland
Tittel:                    Avdelingsleiar
Epost:                   synnove.handeland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       40 40 49 73
 
Namn:                  Torill Slåke
Tittel:                    Fagkoordinator byggesak
Epost:                   torill.slake@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       98 29 83 02
 
Namn:                  Anne Rita Eriksen
Tittel:                    Fagkoordinator byggesak
Epost:                   anne.rita.eriksen@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       92 64 63 29
 
Namn:                  Svein Marken
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   svein.marken@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       95 21 26 53
 
Namn:                  Jorunn Røssland Eide
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   jorunn.eide@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       91 66 70 70