Info om besøks- og telefontid

For tida har byggesakshandsamarane våre ei stor saksmengd. Det er gledeleg med stor aktivitet, og vi ynskjer sterkt å bidra til dette med rask sakshandsaming.  

Dagens arbeidsmengd gjer at vi er nøydde til å prioritere rein saksbehandling måndagar og fredagar. Dette medfører at vi ut året berre kan ta imot kundar på kontor og betene byggesakstelefonen tysdagar, onsdagar og torsdagar i tidsrommet 09:00 - 15:00. 

Avkorting av besøks- og telefondagar gjeld både bygge- og dispensasjonssaker. Vi ber om orsaking for ulempa dette medfører for publikum, men ber om forståing for ei slik mellombels løysing. Har de spørsmål, ta kontakt med avdelingsleiar Natalie Martins Sæberg på tlf. 993 31 534.

Dersom du lurer på status i byggesaka di kan du gjere eit søk her

Kontaktinformasjon

Seksjon:                 Byggesak og geodata
Telefon:                  947 89 309
Epost:                     post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:          Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Jon Harald Kjærland
Tittel:                    Fagkoordinator byggesak
Epost:                   jon.harald.kjaerland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       900 26 923
 
Namn:                  Torill Slåke
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   torill.slake@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       982 98 302
 
Namn:                  Anne Rita Eriksen
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   anne.rita.eriksen@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       926 46 329