Seksjon:                  Forvaltning
Telefon:                  947 89 309
Epost:                      post@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:         Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Besøksadresse:    Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 

Kontaktpersonar

Namn:                  Jon Harald Kjærland
Tittel:                    Fagkoordinator byggesak
Epost:                   jon.harald.kjaerland@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                       900 26 923
 
Namn:                  Torill Slåke
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   torill.slake@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        982 98 302
 
Namn:                  Pål Strand
Tittel:                    Sakshandsamar
Epost:                   pal.strand@kvinnherad.kommune.no
Tlf.:                        913 58 977