Kartverket har ulike skjema vedrørande eigedom tinglysing

Lenkja inneheld mellom anna skjema for:

 • Skøyte
 • Heimelserklæring ved arv og skifte
 • Arealoverføring
 • Fordeling av sameigepartar ved seksjonering
 • Tinglyse nye andelar i burettslag
 • Erklæring om rett i fast eigedom
 • Festekontrakt
 • Krav om samanslåing
 • Bestillingsskjema for grunnbokutskrift
 • Kopi av tinglyst dokument

Lenkja til landbruksdirektoratet inneheld skjema for konsesjon: Søke konsesjon for erverv av fast eiendom - Landbruksdirektoratet

 • LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nesdatt konsesjonsgrense
 • LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom mv
 • LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv

Diverse skjema frå Direktoratet for byggkvalitet - nabovarsel, melding om bygning unnateke søknadsplikt, diverse søknadsblanketttar til byggesak mm.