Her finn ein verktøysamlinga meir og mindre komplett i sagbygget til det tidlegare familieverftet. Her får ein sjå skuret som vart brukt til delproduksjon for skipsbyggjinga, der også deler av den gamle spanteplanet er intakt. Mellom skuret og flomålet ligg den gamle beddingsstaden urørt.

Museet held ope i samband med arrangement og elles etter avtale.