Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. mars kl. 08:00

Nye smitta i løpet av siste døgn: 0

Les meir clear
error_outline
04. januar kl. 09:28

Koronatelefon for testing: 908 60 166. Måndag til fredag frå klokka 08:00 til 10:00 og frå klokka 13:30 til 14:30. Telefonen er betjent av ein sjukepleiar.

Les meir clear

Ungdomsrådet i Kvinnherad kommune

Kommunelova og ungdomsråd
I 2019 kom kravet om at alle kommunar skal opprette ungdomsråd. Dette fylgjer av den nye kommunelova. Denne lova trer i kraft hausten 2019 frå og med det konstituerande møtet i kommunen ved starten av valperioden for 2019-2023. Ungdomsrådet skal ha same politiske forankring og rammevilkår som Eldreråd og Rådet for menneske med funksjonsnedsetting.

Det er kommunestyret som vedtek kor mange medlemar ungdomsrådet skal ha, og som vel rådet. Ungdomsrådet konstituerer seg på fyrste rådsmøte, med leiar og nestleiar og fordeler andre aktuelle roller. Ungdomsrådet skal ha ein valperiode på inntil to år. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjeld ungdom. Departementet gir forskrift om oppgåver, organisering og sakshandsaming for ungdomsråd.

Prosjektgruppa sitt forslag har bakgrunn i BUFDIR sin Veileder for ungdomsrådForskrift for medvirkningsordninger og Kommunelova § 5-2.

 

Her finn du møteoversyn og medlemmer til dette rådet:
Publisert | Oppdatert 19. februar 2021