Stenging av vassforsyninga i Porsvik og Eikelandsberget - 16.04.19

Grunna arbeid på leidningsnettet i Porsvik/Eikelandsberget, vil vatnet verta stengt, tirsdag 16. april 2019 frå kl 08:00 til ca kl 17:00 Vatnet vert satt på igjen utan varsel så snart arbeidet er utført. Etter at arbeidet er ferdig kan vatnet væra misfarga, og me anbefaler at de tappar kaldvatn for å få dette reint.

Ved spørsmål kontakt vår vakttelefon nr 903 61 111