Spyling av leidningsnettet i Herøysund

I veke 11 spyler Kvinnherad kommune vassleidningane i Herøysund. Dette fører til at abonnentane vil oppleva varierande trykk, og periodar med stengt vassforsyning. 
 

Det vert sendt SMS dagen før til dei abonnentane dette gjeld, etter kvart som arbeidet går fram.

Vassleidningsbrot - Langaneset, Høylandsbygd

Grunna brot på vassleidning på Langaneset vert vatnet stengt måndag 09.03. frå kl 09:00 og fram til feilen er utbetra. Etter at arbeidet er ferdig kan vatnet væra misfarga, og me anbefalar at det vert tappa kaldtvatn til dette vert reint. 
 

Ved spørsmål kontakt vår vakttelefon nr 903 61 111