Stenging av vassforsyninga på Ølve - Hammarhaug 01.07.20

Grunna arbeid på leidningsnettet vert vassforsyninga stengt på Ølve og mot Hammarhaug, onsdag 01.07. frå kl 09:00 til kl ca kl 17:00. Vassforsyninga vert satt på igjen utan varsel så snart arbeidet er ferdig. Etter at vatnet er tilbake kan dette væra misfarga, og me anbefalar at det vert tappa kladtvatn til dette vert reint.

Ved spørsmål, ring vår vakttelefon: 903 61 111