Stenging av vassforsyninga i deler av Herøysund

Grunna arbeid på leidningsnettet I Herøysund, vil vatnet verta stengt, fr. 13. sep. 2019 frå kl 08:30 til ca kl 12:00 Vatnet vert satt på igjen utan varsel så snart arbeidet er utført. Etter at arbeidet er ferdig kan vatnet væra misfarga, og me anbefaler at de tappar kaldvatn for å få dette reint.

Ved spørsmål kontakt vår vakttelefon nr 903 61 111