LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ynskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Programmet vil stimulere lokal utviklings- og attraksjonskraft i bygder og lokalsamfunn på sin systematisk og vedvarande måte.

 

Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge Hordaland og Statsforvaltaren i Vestland står bak programmet som starta opp i 2008.

Måla er:

  • Auke trivsel, bulyst, sosial integrasjon, identitetsskaping og lokalt forankra mobiliseringsprosessar i Hordaland
  • Styrka lokalt entreprenørskap og lokalt næringsliv
  • Styrka lokal kompetanse innan prosjektutvikling

I Kvinnherad kommune har Åkra, Fjelberg og Sunde vore med på LivOGLyst-programmet. Ølve, Hatlestrand og Varaldsøy er siste bygdene som er med i programmet. 

Du kan lese meir om LivOGLyst på Vestland fylkeskommune si heimeside.

Om de lurer på korleis ein kjem i gang med gode prosessar i lokalsamfunnet kan  OPPSKRIFTSHEFTE FOR EIT STADIG BETRE LOKALSAMFUNN vera ein god stad å starta.

LogoLivOGLyst[1].png