Storhaugen, Ølve

Storhaugen, Ølve

Ølve kommunale byggefelt ligg sentralt på Ølve med gangavstand til Ølve oppvekstsenter; barneskule, barnehage og daglegvareforretning. Tomtane er på ca 700 m2 til 1300 m2, og tomtepris er frå ca. kr 176 000,- til ca. kr 270 000,-.

Kart_Storhaugen.png

Varaldsøy

Varaldsøy

Feltet ligg sentralt på Varaldsøy, ca. 800 m frå ferjekaien. Tomtane er på ca. 900 m2, og prisen pr. tomt er ca. kr 112 000,-.

Kart_Varaldsøy.jpg

Åsen, Dimmelsvik

Åsen, Dimmelsvik

Åsen kommunale byggefelt ligg i Dimmelsvik, med god utsikt over fjorden. Feltet ligg sentralt i Omvikdalen med kort veg til barneskule og barnehage, småbåthamn og offentleg badeområde. Tomtane er på ca. 700 - 1300 m2, og prisen pr. tomt er ca. kr 196 000,-.

Kart_Åsen.jpg

Langaneset, Halsnøy

Langaneset og Ytre skogen, Halsnøy

Langaneset og Ytre Skogen kommunale byggefelt ligg på Halsnøy mellom Tofte og Høylandsbygd. Tomtane er på ca. 650 - 1200 m2, og prisen pr. tomt er ca. kr 196 000,-.

Kart_Langaneset.jpg