Kvinnherad kommune har fire symjehallar. I skuleåret 2021/2022 er dei opne i desse periodane:

Undarheim

Øyatun

Rosendal

Hatlestrand

01.09-01.06

18.09-01.04

18.09-01.04

01.11-01.04

Informasjon om forlenging av årskort i samband med covid-19 finn du her.

Reglar og rutinar i symjebassenga kan du lesa om her.

Hatlestrand

Bassenget på Hatlestrand opnar 01.11.21

Nye opningstider kjem.

 

Rosendal

Bassenget ved Rosendal ungdomsskule er ope frå og med 20.september 2021, med ny badstova og følgjande gruppetider:

 

Måndag 

17.00 - 18.00 

Familiebading - Maks 10 vaksne m/barn

 

18.00 - 19.00 

Familiebading - Maks 10 vaksne m/barn

 

19.00 - 20.00 

Kvinner over 16 år - Maks 5 vaknse (1m avstand)

 

 

 

Tysdag 

18.00 - 19.00 

Familiebading - Maks 10 vaksne m/barn

 

19.00 - 20.00 

Ope for alle - Maks 10 vaksne m/barn

 

20.00 - 21.00 

Vaksne over 16 år - Maks 5 vaksne (1m avstand)

 

 

 

Onsdag 

18.00 - 19.00 

Familiebading - Maks 10 vaksne m/barn

 

19.00 - 20.00 

Ope for alle - Maks 10 vaksne m/barn

 

20.00 - 21.00 

Vaksne over 16 år - Maks 5 vaksne (1m avstand)

 

 

 

For spørsmål, ring:

Bassenget på kveldstid, tlf 476 72 233

Rosendal ungdomsskule på dagtid, tlf 53 46 13 20

 

Undarheim

Ope basseng ved Undarheim skule frå og med 04.09.21

Tlf.nr.: 53 46 14 71

 

Tysdag

19.00 – 21.00

Ope for alle vaksne over 16 år (menn har badstove)

 

 

Billettsal startar 18.50

 

 

 

Torsdag

17.00 – 18.00

Familiebad. Billettsal startar 16.50

 

18.00 – 19.00

Familiebad. Billettsal startar 17.50

 

19.00 – 21.00

Ope for vaksne over 16 år (damer har badstove)

 

 

 

Laurdag

10.45 – 11.45

Familiebad

 

11.45 – 12.45

Familiebad

 

12.45 – 13.45

Ope for alle

 

 

 

Øyatun

Øyatun skule, tlf: 53 46 13 79
Adresse: Steinavegen 5, 5454 Sæbøvik

 

Måndag 

16.30 – 17.15 

Familiebading 

 

17:15 – 18.00

Familiebading 

 

18.00 – 18.45

Ope for alle 

 

19.00 – 19.45

Vaksne over 16 år

 

20.00 – 20.45

Ope for alle

 

 

 

Onsdag 

17.00 - 17.45 

Familiebading 

 

18.00 - 18.45 

Familiebading 

 

19.00 - 19.45 

Ope for alle 

 

20.00 – 20.45

Vaksne over 16 år 

 

 

 

Laudag 

14.00 - 14.45 

Familiebading 

 

15.00 - 15.45 

Familiebading 

 

16.00 - 16.45 

Kvinner og menn over 16 år 

Prisar

Nye prisar skuleåret 2021/2022 

 

Basseng: 

Årskort Vaksne 

Årskort Barn 

Enkeltbillett Vaksne 

Enkeltbillett barn 

Familie 

Undarheim 

880 kr 

410 kr 

71 kr 

36 kr 

165 kr 

Øyatun 

600 kr  

300 kr 

71 kr 

36 kr 

165 kr 

Rosendal 

600 kr 

300 kr 

71 kr 

36 kr 

165 kr 

Hatlestrand 

250 kr 

125 kr 

71 kr 

36 kr 

165 kr 

 

  • Årskortet kan nyttast i det bassenget det vert kjøpt i. Skal du symja i eit anna basseng, løyser du enkeltbillett. 
  • Årskorta skal synast til badevakt før offentleg bading. 
  • Eit foreldrepar kan nytta eit årskort på deling. Dvs. at foreldre/føresette kan byta på å følgja eit barn på familiebading. 
  • Eigaren av årskortet er ansvarleg for å følgja med på utløpsdatoen og at årskortet er gyldig. 
  • Årskorta for offentleg bading i Kvinnherad kommune er ikkje gyldig i varmebassenget på Husnes. 
  • Årskort som vart forlenga under pandemien er gyldig fram til ny dato sett av badevakt.