Kontakt

Skule: 53 46 14 60
SFO: 414 81 811

Rektor
Marie Elisabeth Kaldestad
Tlf. 930 68 112

Adresse
Røsslandsvegen 5
5460 Husnes

Om skulen

Skuleåret 20/21 har Undarheim skule 211 elevar fordelt på 7 trinn. Omlag 45 elevar har SFO tilbod og omlag 60 elevar nyttar tilbod om leksehjelp. Ved skulen har vi dette året 40 elevar frå 20 nasjonar. Skulen har kollektiv drift på rutinar og arbeidsoppgåver. Det sikrar at dei som er tilsett hjå oss praktiserer arbeidsoppgåver likt. Skulen sine satsingsområder er PALS som står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Vurdering for læring (VFL), og lesing i fag.

Skulen har eit stort og godt tilrettelagt uteområde. Dette skuleåret har vi oppgradert uteområdet ved SFO og det er kome fleire leike/aktivitetsapparat på området. Dette er til stor glede for SFO og dei yngste elevane våre.

Vi opplever at PALS arbeidet vårt gir oss eit godt læringsmiljø og det at vi har 4 reglar for elevar og vaksne. Dette gir oss gode pedagogiske retningslinjer og rammer å arbeida etter. Vi freistar på alle måtar å ha eit trygt og godt læringsmiljø for elevane og gje dei ei god undervisning.