Førespurnadar vert handsama fortløpande i Kvinnherad kommune si opningstid og seinast innan 2 arbeidsdagar.

Førespurnad om leige må sendast skriftleg på e-post minimum ei veke før leigedato og må innehalde denne informasjonen;

* kva bygg og rom ønskjer du å leige?

* dato og klokkeslett for start og slutt på leigetida?

* namn på leigetakar/organisasjon/lag?

* fakturaadresse?

* mobilnummer?

* e-post

 

Søknadsskjema for leige hausten 2021.pdf

Korttidsutleige av lokale i kommunal eige.pdf

Retningsliner for korttidsutleige av lokale i kommunal eige.pdf