Idrett: p.t er det anbefalt at gruppestorleiken ikkje bør overstiga 20 inne og 30 ute. Dette kan endra seg (sjå gradvis gjenopning)

Badebasseng: Normal drift, med reinhaldstiltaka.
Obs: eigen informasjon for varmebassenget kan du lesa her: www.kvinnherad.kommune.no/varmebassenget

Hald dykk, til ei kvar tid,  oppdaterte på Folkehelseinstituttet sine smittevernsråd og vegleiarar og særforbunda sine bransjestandardar, og bruk desse som utgongspunkt for aktiviteten de driv med. (Sjå til dømes denne sjekklista)

 Under finn du lenke til søknadsskjema som vi ber om at de brukar for å søkje.

 Har du spørsmål eller anna, så ta kontakt på same e-postadressa under. 

Søknadar om leige av kommunale bygg skal sendast til; booking.bygg@kvinnherad.kommune.no


NB! Det er eit krav at bransjestandard for aktiviteten og/eller arrangement vert sendt med søknadsskjema.

Har du spørsmål eller anna, så ta kontakt på same e-postadresse.


Søknadsskjema for leige hausten 2021.pdf

Opning kommunale basseng krav til smittevern.pdf

Du finn også ei rutine for korleis det er venta at reinhald skal gjennomførast i samband med leiga:

Informasjon om obligatorisk reinhald for lag og organisasjonar ved leige av kommunale bygg i Kvinnherad kommune.pdf