Om skulen

Åkra skule er ein del av Åkra oppvekstsenter. Skulen har 6 elevar frå 1. - 7. trinn. Me held til i bygda Åkra og ligg fint til med kort veg både til fjell og fjord. Skulen er kjent for god  kvalitet, eit aktivt friluftsliv og som ein samfunnsaktiv skule.

Vi samarbeider tett med Åkra barnehage.

Vi har eit ettermddagstilbod på SFO 4 dagar i veka.

Vår visjon: Ein trygg og god stad å vera. Ein framifrå stad å prøva, øva og meistra.

Råd og utval

SU

Leiar: Anita Oppedal

Nestleiar: Gunlaug Vågen Tjelmeland

Skrivar: Bjørn Rune Bergane

Medlem: Hanne Eikjeland

Medlem: Josephine Vågen

Medlem: Gunnbjørg Vågen

Medlem: Niklas Vågen

Medlem: Odin Sørheim

Medlem: Vibeke Fredheim