Vedlikehald av veg

Vedlikehald omfattar blant anna:

  • Vedlikehald av vegdekke
  • Brøyting
  • Strøing
  • Kantklypping
  • Merking
  • Skilting
  • Feiing
  • Slamsuging av kummar

Mesta har vedlikehald av riks- og fylkesvegar.

Brøyting

Kommunen har brøyteavtale med 10 kontraktørar. Desse har døgnberedskap i vinterhalvåret. Kommunen eig 2 traktorar med brøyteutstyr.

Kantklypping

Kantklypping vert gjort i sommarhalvåret. Buskar, tre, hekkar, gras og liknande som veks langs vegar, avkøyrslar og vegkryss kan stengja for utsyn og vera til fare i trafikken. Kvar enkelt har ansvar for å syta for fri sikt ved avkøyrsler til veg og sykkelstiar frå eigedommane sine. Her finn du rettleiing for korleis dette skal gjerast.

Kommunen kan krevja at vegatasjon og anna som hindrar sikt ved private avkøyrslar, vert fjerna utan vederlag.
Les meir her: 
Kantslått og rydding
Veglova §§ 31 og 43

Driftsproblem

Feil og manglar kan meldast til Kvinnherad kommune sitt sentralbord på telefon eller e-post.
Tlf: 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Kontaktpersonar

Leiar - Terje Natland: 995 74 121 
Arbeidskoordinator - Hjalmar Heimvik: 900 80 873
Vakttelefon etter kl 15.00 og i helgar: 903 61 111