Offentleg bading

Kvar vaksen kan ha med 2 barn under 12 år. Barn kan gå åleine frå fylte 12 år. Vi tek 15 stk i bassenget, og vi må vere 3 funksjonsfriske vaksne over 16 år for å starte bading. Dette er inkludert badevakten. Alle skal dusje utan badetøy og langt hår skal i strikk. Dette er viktig for å halda godt vasskvalitet, med minst muleg bruk av kjemikalier. Du må enten vaske håret eller bruke badehette. Vi har eingangsbadehetter som du kan få. Handikappgarderoben kan tingast om du treng den, dette bør gjerast i godt tid. Vi har rullestol/seng sånn at dei med nedsatt funksjon kan nytta bassenget på best mulig måte. Vi ynskjer alle hjarteleg velkommen.

Opningstider

Mandag

08.50 - 09.45

12.50 - 13.45

     

Tysdag

12.50 - 13.45

       

Onsdag

12.50 - 13.45

15.50 - 16.45*

16.50 - 17.45*

17.50 - 18.45*

 

Torsdag

08.50 - 09.45

12.50 - 13.45

     

Fredag

08.50 - 09.45

09.50 - 10.45

10.50 - 11.45

   

Laurdag

08.50 - 09.45*

09.50 - 10.45*

10.50 - 11.45*

12.50 - 13.45*

13.50 - 14.45*

* Kun ope mellom 1. september og 1. mai.

Prisar

 

Vaksen

Barn inntil 16 år

Timepris

kr 120,-

kr 60,-

Halvårskort

kr 1200,-

kr 600,-

Årskort

kr 2000,-

kr 1000,-

Me tek både kontantar, kort og Vipps.

Treningsgrupper med fysioterapeut

For å delta i treningsgrupper med fysioterapeut må du ha henvisning frå lege til gruppebehandling i basseng. Eigenandel som ved fysioterapi. Vi har røyrslegrupper med ulik intensitet.

Lett/moderat gruppe
Gjennomrøyrsle av ledd, balanse og koordinasjon. Roleg tempo.

Aktiv gruppe
Røyrsle, styrke og kondisjon. Her kan du ta deg ut!

Vi har òg grupper for barn/unge.

Dersom du ikkje kan symja eller treng hjelp i garderoben, må du ha med eigen ledsager.

For meir informasjon, kontakt  ergo- og fysioterapitenesta.

Informasjon om leigeavtalar

Vi leiger ut timar til lag, organisasjonar, bedrifter og private grupper. Helserelaterte organisasjonar vert prioritert.  De leiger då ein fast time i veka, og har sjølv ansvar for både tryggleik og det praktiske. Ein leiger bassenget 1 klokketime inkludert garderobetid.

Prisar
Pr time: kr 700,-
Pr time med badevakt: kr 1000,-
Max 15 personar.

Ledige leigetimar haust 2018

Vi leiger ut timar til lag, organisasjonar, bedrifter og private grupper. Helserelaterte organisasjonar vert prioritert.  De leiger då ein fast time i veka, og har sjølv ansvar for både tryggleik og det praktiske. Ein leiger bassenget 1 klokketime inkludert garderobetid.

Prisar
Pr time: kr 700,-
Pr time med badevakt: kr 1000,-
Max 15 personar.

Ledige leigetimar haust 2018

Mandag

15 - 16 (alle veker)

19 - 21 (alle veker)

       

Tysdag

18 - 19 (oddetalstveker)

19 - 21 (alle veker)

       

Torsdag

17 - 18 (partalsveker)

19 - 21 (alle veker)

       

Fredag

14 - 15 (alle veker)

18 - 21 (alle veker)

       

Laurdag

16 - 21 (alle veker - opptatt partalsveker 11 - 12)

         

Søndag

09 - 14 (alle veker - opptatt partalsveker 11 -12 )

14 - 15 (oddeltasveker)

15 - 16 (alle veker)

16 - 17 (oddetalsveker)

17 - 18 (partalsveker)

19 - 21 (alle veker)