Dette nr. vil ikkje verta offentleg kunngjort, men vert gitt til lokalt lensmannskontor, krisegruppe og institusjonar som før har nytta  kyrkja si beredskapsteneste. Kvardagar på dagtid skal ein kontakte den lokale prest/ kyrkjekontor.

Aktuelle telefonar for Kvinnherad
Kyrkjekontoret, tlf. 905 31 910                  
Sokneprest Jan Ove Totland (Eid og Fjellberg), tlf. 905 71 195
Sokneprest Stian Helland (Uskedalen - frå 19. august), tlf. 911 42 194
Sokneprest Kjersti Brakestad Bore (Rosendal/ indre del av kommunen), tlf. 952 62 022
Sokneprest Reidar Ådnanes (Husnes og Holmedal - til 19. november), tlf. 909 54 921

Kyrkja i møte med kriser
Kyrkja ynskjer å vera ein ressurs  når enkeltmenneske og lokalsamfunn møter sorg og kriser. Det er særleg aktuelt for oss å  hjelpa til ved:

  • varsling av uventa dødsfall
  • open kyrkje/ samlingar i kyrkjene ved alvorlege hendingar
  • minnemarkeringar og gravferd

Dette skal sjølvsagt leggast til rette med respekt for den einskilde sin religiøse tilknyting og ståstad.