Dette telefonnummeret vil ikkje verta offentleg kunngjort, men er kjent for lokalt lensmannskontor, krisegruppe og institusjonar.. Kvardagar på dagtid skal ein kontakte den lokale prest/ kyrkjekontor.

Kyrkja i møte med kriser
Kyrkja ynskjer å vera ein ressurs når enkeltmenneske og lokalsamfunn møter sorg og kriser. Det er særleg aktuelt for oss å hjelpa til ved:

  • varsling av uventa dødsfall
  • open kyrkje/samlingar i kyrkjene ved alvorlege hendingar
  • minnemarkeringar og gravferd

Dette skal sjølvsagt leggast til rette med respekt for den einskilde sin religiøse tilknyting og ståstad.