Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt 2020

Eigedomsskatteliste for året 2020 Kvinnherad kommune ligg ute til offentleg ettersyn på Rådhuset og Biblioteket i tre veker frå 21.02.2020. Heimelshavar og skatteytar får omtrent same dato tilsendt eigedomskatteseddel som syner skattetakst og utlikna skatt i 2020.

Ombygging av ferjekaiane i Jondal og Tørvikbygd

Ferjesambandet vil verta stengd i veke 11, f.o.m måndag 9. mars t.o.m. laurdag 14. mars.

Tilrådd omkøyring med bil er via ferjesambandet Gjermundshamn – Årsnes. For alternative omkøyringsvegar sjå 175.no.

Kunngjeringar

Eigedomsskatt 2020

Eigedomsskatteliste for året 2020 Kvinnherad kommune ligg ute til offentleg ettersyn på Rådhuset og Biblioteket i tre veker frå 21.02.2020. Heimelshavar og skatteytar får omtrent same dato tilsendt eigedomskatteseddel som syner skattetakst og utlikna skatt i 2020.

Politisk kalender

Aktivitetskalender