Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
22. januar kl. 08:00

Nye smitta: 0

Les meir clear
error_outline
04. januar kl. 09:28

Koronatelefon for testing: 908 60 166. Måndag til fredag frå klokka 08:00 til 10:00 og frå klokka 13:30 til 14:30. Telefonen er betjent av ein sjukepleiar.

Les meir clear

Brannførebyggande avdeling - nytt system for feiing og bustadtilsyn

Brannførebyggande avdeling har lagt ein plan for arbeidet som skal utførast for å stetta krava gitt i gjeldane forskrift om brannførebygging. Førebyggande avdeling vil med dette informera om kvifor og korleis det er planlagt å jobba for stetta krava.

Feiing.jpg

Breiband til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy

Hausten 2020 gjekk Kvinnherad kommune ut med konkurranse på breibandsutbygging til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy. Kvinnherad Breiband var vald som leverandør i samband med utbygging av breiband til desse bygdene.

Plandokumenta for Børnes næringsområde klare for politisk handsaming

Det har vore ein krevjande prosess å planlegge i eit etablert område med mange ulike aktørar og naboar, der vi har opplevd kryssande interesser. Vi vonar denne planen gjev gode moglegheiter for Kvinnherad og Børnes. Eg trur vi har klart å balansera dei ulike interessene på ein god måte. No går ballen over til den politiske banehalvdelen, seier avdelingsleiar for plan, Kjartan Thoresen.

børnesbilete3.jpg
F.v: Avdelingsleiar for plan, Kjartan Thoresen, leiar for PTM, Stein Olav Ølvestveit og ordførar Hans Inge Myrvold viser fram plankartet for Børnes.

Nasjonale tiltak – ei oppsummering

I går, 18. januar, heldt regjeringa pressekonferanse om nye nasjonale koronatiltak. Her kan du lesa eit samandrag om kva dette inneber for Kvinnherad:

Aktivitetstiltak for å motverke einsemd hjå eldre

Kvinnherad Frivilligsentral er i gang med eit nytt prosjekt under den pågåande koronasituasjonen: Aktivitetstiltak for å motverke einsemd hjå eldre. Fokuset er å raskt legge til rette for aktivitet hjå seniorar og eldre som bur i eigen heim eller omsorgsbustad.

Design uten navn.jpg

Politisk kalender

Aktivitetskalender