Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
12. august kl. 20:14

Her finn du koronainfo

Les meir clear

Aukar opp testkapasiteten for covid-19 frå måndag 17.08.2020

Folkehelseinstituttet har vedteke at ein no kan testa seg for covid-19 om ein mistenkjer at ein kan vera smitta. Testkriteria endrast for at alle som sjølv mistenkjer at dei er smitta av covid-19 bør få høve til å testa seg utan å bli vurdert av lege først.

Varmebassenget stengt

Grunna covid-19 er vamrebassenget på Husnes stengt på ubestemt tid.

Dette gjeld offentleg bading og utleige på ettermiddag/kveld og helg.

Informasjon frå kommuneoverlege angåande innreisekarantene m.m

Alle som kjem til Noreg frå utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkeleg låg smittespreiing, skal vera i heimekarantene i 10 dagar. Kva for land/områder som er unnateke karanteneplikta («grøne land»), vil kunna endra seg raskt, og den enkelte som er/har vore på reise, pliktar å halda seg oppdatert! 

Ny krisepakke for frivilligheita 

Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensera frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med koronautbrotet.