Kontakt

Skule: 481 43 559
SFO: 908 75 854

Opningstider SFO: 

Morgonope frå kl 07.00 til skulestart.

Ettermiddag: Frå skuleslutt til kl 16.00

Rektor
Frode Gaasdal
Tlf. 986 25 194

Adresse
Valevegen 42
5451 Valen

Om skulen

Valen skule ligg i vakre Valen bygd, sør i Kvinnherad kommune. Med utsikt mot fjorden og Halsnøy, og med flotte høge fjell bak oss. På skulen er det 22 tilsette og 114 skuleungar frå 1. – 7. klasse.

«Valen skule-  ein trygg og god skule» er målet vårt. Me er ein god PALS-SKULE. Me jobbar systematisk og jamt for eit positivt skulemiljø der grupper og enkeltelevar skal greie å gjere sitt beste i skulearbeidet. Me har eit mål om at ingen skal bli utsett for mobbing eller krenkjande handlingar i skuletida.