Er du ny bonde så er det naturleg at du har mange spørsmål.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål. Du finn oss her

 


Bondeboka.no er laga for deg som er ny bonde. Statsforvaltaren i Vestland har laga den for å hjelpa deg å få oversikt over kva du som eigar og drivar av eit gardsbruk må vita. 

Bondeboka 

 


Møte med nye bønder Vi på landbrukskontoret inviterer alle nye eigarar av landbrukseigedomar til å komma innom oss for ein prat og høve til å spørja om ting de lurer på. Ta kontakt!
     Møter ny bonde.png

 


Vi har også godt samarbeid med:

NLR.jpg  Norsk landbruksrådgivning Vest

                  logo_nlt.png                        Landbrukstenester Folgefonna 

                  mattilsynet.png                        Mattilsynet    

  

Foto øvst på sida: 3 generasjonar Lie på Sunde