Renovering av VA leidningsnett - Kolavegen, Husnes

Kvinnherad kommune renoverer no leidningsnettet som går i Kolavegen og mot Kaldanesvegen.

 

Renovering av VA-leidningar i Herøysund

Kvinnherad kommune byggjer nye vass- og avløpsleidningar i samband med ny gang og sykkelveg i Herøysund.

 

Avløpsreinseanlegg - Hansalio, Sandvoll

Kvinnherad kommune byggjer nytt avløpsreinseanlegg i Hansalio på Sandvoll.

Renovering av VA-leidningar på Sæbøvik

Kvinnherad kommune bygger nye vass- og avløpsleidningar i samband med vegarbeid i Heiokrysset på Sæbøvik, Halsnøy.