Renovering av VA-leidningar på Kaldastad/Prestnes

Kvinnherad kommune renoverer nå avløpsleidningar på Kaldstad/Prestnes området.

 

Renovering av VA-leidningar på Sæbøvik

Kvinnherad kommune bygger nye vass- og avløpsleidningar i samband med vegarbeid i Heiokrysset på Sæbøvik, Halsnøy.