Renovering av VA leidningsnett - Hidlervegen, Husnes

Kvinnherad kommune renoverer nå leidningsnettet som går frå Opsangervegen opp mot Hidlervegen og vidare opp i Kolavegen.

Renovering Hidlervegen.PNG

Avløpsanlegg - Prestnes

Kvinnherad kommune bygger nå nytt avløpsanlegg i Prestnes. Anlegget består av ny slamavskiljar, ein pumpestasjon og leidningsnett inkl nye sjøleidningar. Utførande entreprenør er Br. Musland Maskin AS.

Prestnes.jpg