Rus og psykiske helsetenester er eit gratis kommunalt tenestetilbod til alle som bur i kommunen som er over 18 år. Den rettar seg mot menneske med ulike psykiske vanskar og/eller rus, pårørande og mennesker i livskrise.

Du er velkommen til kontakte oss for:

 • Å få nokon å snakke med
 • Informasjon om og spørsmål knytt til rus- og psykisk helse som du lurer på, og som du ynskjer å snakke med nokon om.
 • Støttesamtalar og rettleiing i grupper
 • Informasjon og støttesamtalar for pårørande
 • Kurs og sjølvhjelpsgrupper
 • Støtte til auka meistring i eige liv.
 • Individuell plan – vurdering og koordinering
 • Individuell oppfølging, som din støttespelar i samhandling med andre tenester om til dømes helsetilbod, bustad, arbeid/sysselsetting, fritidsaktivitetar, skule/utdanning.

Alle som jobbar hos oss har teieplikt.

Kontakt
Telefon - dagtid: 53 48 31 00
Ved behov for kontat utanom opningstid ring legevakta på 53 47 33 00. Kontoret ligg i 2. høgda på gamle senteret på Husnes. Inngong ved biblioteket.
Opningstider: 09.00 – 15.00

Dagtenesten

Dagtenestene er lokalisert i 2. høgda på senteret, over der Møbelringen låg, inngong ved biblioteket.
Besøksadresse: Sentrumsvegen 41, 5460 Husnes.

Ved behov for kontakt dagtid tlf. 53 48 31 00
Opningstid: kl. 09.00 - 15.00.

Ved behov for hjelp utanom opningstida kan du ta kontakt med legevakta på tlf. 53 47 33 00.

Du er velkomen til å kontakte Rus-og psykiske helsetenester for:

 • Om du treng nokon å snakka med
 • Informasjon og spørsmål knytt til rus – og psykisk helse som du grunnar på og kanskje ønskjer å snakka med nokon om
 • Støttesamtaler og rettleiing individuelt og i grupper
 • Informasjon og støttesamtaler for pårørande
 • Kurs og sjølvhjelpsgrupper.
 • Bidra til auka mestring i eige liv. Individuell plan - vurdering og koordinering
 • Individuell oppfølging, og som din støttespelar i samarbeid med andre instansar som helsetenester, bustad, arbeid /sysselsetting, fritidsaktivitetar, skule/ utdanning og liknande

Tenesta si målgruppe:
Brukarar i alle aldrar over 18 år.

Korleis få tenesta:
Du finn søknadsskjema under skjema på Kvinnherad kommune si heimeside. Fyll ut skjema: Søknad om helse- og omsorgstenester og send det til
Kvinnherad kommune, Sektorkontoret helse, omsorg og sosial, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Eller du kan ringe direkte til Kvinnherad kommune på telefon 534 83 100 som vil sette deg over til ein av dei psykiske helsearbeidarane.

Alle som søkjer om hjelp vil få svar. Vi har teieplikt!

Avdelingsleiar - dagtenesten:
Rune Jacobsen
Tlf. 936 29 939 (dagtid)

Psykiske helsearbeidarar i dagtenesten:
Britt Helen Hauan, Veronica Hellestveit, Hege Anette Thoresen, Laila Håvik, Monica Svellingen-Hammer, Møyfrid Kristoffersen, og Birte Thoresen.

Borgjo Bufellesskap

Besøksadresse
Kyrkjevegen 50, 5470 Rosendal.
Tlf: 488 96 913

Avdelingsleiar
Rune Jacobsen
Tlf. 936 29 939 (dagtid)

S15

Døgnbemanna bustader.

Besøksadresse
Stølshaugvegen 15, 5460 Husnes
Tlf. 53 46 17 85 / 954 07 189

Avdelingsleiar
Ida Dolonen-Marthinussen
Tlf. 910 04 268 (dagtid)

Utsikten bufellesskap

Besøksadresse
Klubbavikjo 13, 5451 Valen
Tlf. 53 46 12 96 / 909 33 118

Avdelingsleiar
Ida Dolonen-Marthinussen
Tlf. 910 04 268 (dagtid)

 

Einingsleiar for rus- og psykiske helsetenester
Linn Stene Hellås
Tlf. 959 60 651