Sektor omsorg, helse og sosial

Post og besøksadresse:
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal (Rådhuset)
Tlf. 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

 

Meldingar i samband med utskriving av pasientar og  når PLO- meldingar er ute av drift.

Dagtid, kvardagar, tlf. 993 58 467
Kveld og helg, tlf. 53 46 17 70 (Samhandlingsavdelinga Husnestunet)

 

Koordinerande eining (KE)

Kontaktinformasjon for pakkeforløp rus og psykiatri

Post og besøksadresse: 
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal (Rådhuset)
Tlf. 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no