Sektor omsorg, helse og sosial
Post og besøksadresse:
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal (Rådhuset)
Tlf. 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Meldingar i samband med utskriving av pasientar og  når PLO- meldingar er ute av drift:
Dagtid, kvardagar, tlf. 993 58 467
Kveld og helg, tlf. 53 46 17 70 (Samhandlingsavdelinga Husnestunet)

Koordinerande eining (KE)
Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 468 26 785

Kontaktinformasjon for pakkeforløp rus og psykiatri
Lene Gjuvsland Skjelnes, Forløpskoordinator
Tlf. 468 26 785