Merk innsendinga med saksnummer – Administrativ handsaming – 1./2. gongshandsaming eller planendring – Plannamn, PlanID. 

Les meir om eDialog her

Tinging av oppstartsmøte med vedlagt planinitiativ kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no