Friområde

Friluftsrådet Vest har drift og vedlikehald av regionale friluftsområde. I Kvinnherad gjeld dette Fergevågen på Varaldsøy, Kalven ved Rosendal, Vikjo i Dimmelsvik, Vetle Lauvøy, Kolsøy, Løkjelsøy, Sandvika på Halsnøy og Bjellebøvågen på Borgundøy. Meir informasjon om dette finn du på Friluftsrådet Vest si heimeside.

Badeplassar

Kommunen har sjølv ansvar for ein del mindre friområde og badeplassar.
Kommunen overvakar vasskvaliteten på utvalde badeplassar. Resultat finn du Vasskvalitet.pdf

Driftsproblem

Feil og manglar kan meldast til Kvinnherad kommune sitt sentralbord på telefon eller e-post:
Tlf: 53 48 31 00
E-post: post@kvinnherad.kommune.no