DANS

DANS (frå 6 år)

Elevane vil få trening i danseteknikk, læra dansetrinn, kombinasjonar og dansar. Dei vil òg arbeida med improvisasjon og å utforma eigne rørsler og dansar.

Dei vil få innføring i og arbeida med forskjellige stilartar innan jazzdans, lyrisk jazzdans, moderne dans og freestyle/hip-hop.

Elevane vil få delta på ulike framføringar gjennom skuleåret, både interne visningar for foreldre og vener og offentlege framsyningar.

Stad: Halsnøy skule, Kulturskulesenteret Husnes og Rosendal samfunnshus.  

Undervisingstid: 45 – 75 min/ veke.

Alder: 6 -19 år

Det fins òg eigne grupper for gutedans og klassisk ballett.

Læreplan

 

l-l-img_3817.jpg

 

MUSIKK

MUSIKKLEIK (5 - 6 år)

Musikkleik (5 - 6 år) inneheld song og spel, musikkeventyr, teikning, røyrsle og drama.

Tilbodet kan bli lagt til følgjande stader: Malmanger, Kulturskulesenteret, Valen og Halsnøy skule. Gruppestorleik inntil 12 born.
Undervisingstid inntil 60 min.

Vedkjem 5-åringar: Oppgi i søknaden kva barnehage barnet går i.

Læreplan

l-musikkleik.jpg

DATAMUSIKK/ELEKTRONISK MUSIKK

Nytt tilbod! Elevane lærer å laga musikk i eigen stil via programmet Fruity Loops. 

Elevane må ha eigen berbar pc. 
Inntil 6 elevar på gruppa.

Alder frå 13 år.  45 min/veke.

Stad: Kulturskulesenteret, Husnes

Læreplan

 

l-l-datamusikk.jpg

SPESIELLE TILBOD

ELEVAR MED SPESIELLE BEHOV
For barn m/ funksjonshemmingar har vi tilbodet Musikk & Rytme
Undervisinga er organisert som einetimar.
Undervisingstid: 22,5 min  per veke.

Stad: Malmanger skule og Kulturskulesenteret Husnes.


Amigos og Trøkk er samspelgrupper for vaksne med spesielle behov. 
Undervisingstid: 45-60 min per veke 

Stad: Kulturskulesenteret Husnes.

Læreplan Musikk og rytme
Læreplan Amigos og Trøkk

 

 

SONG

SONG

Undervisinga er organisert i grupper med inntil tre elevar, eller som individuell undervising.

Undervising på Kulturskulesenteret Husnes og på Malmanger skule
Skulepengar er lik som for instrument.  

Alder: frå 8 år

Læreplan

l-l-song-anna_wagen-c.jpg

 

INSTRUMENTVAL

ASPIRANTOPPLÆRING

Aspirantopplæring (frå 8 år)
I samarbeid med Husnes skulekorps, Uskedalen skulemusikk og Utåker musikklag gir kulturskulen tilbod om aspirantopplæring. Søknad til kulturskulen. 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 3 elevar (inntil 45 min).Undervisninga føregår ein gong i veka.
Korpsa kan til vanleg låna/ leiga ut instrument. 
Kryss av på søknaden for "Aspirantopplæring korps" og evt. instrumentleige.
 

BARYTON

Baryton (3. trinn)
Baryton er eit musikkinstrument i messingblåserfamilien. Baryton er ein del av den faste besetninga i brasband.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka. Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-0-download_1.jpg
 

EL-BASS

El-bass (frå 9 år)
Bassgitar, bass eller el-bass er eit strengeinstrument som ein spelar med fingrane eller med eit plekter. I dag er el-bassen vanlege jazzinstrument, og varianten med band er nærast uunnverleg i rockemusikk og dei fleste andre elektrisk forsterka musikkformer.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-92911_ltd_ltd_b-1005se_multi-scale_el_bass_5-stren_3.png

EL-GITAR

El-gitar (frå 13 år)
Ein elektrisk gitar er eit strengeinstrument som ein speler med fingrane eller med eit plekter.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-download_5.jpg

EUFONIUM

Eufonium (frå 9 år)
Eufonium er eit musikkinstrument i massingblåsarfamilien. Eufonium er eit mykje bruka instrument i ulike slag brassband og janitsjarkorps, og får her ofte tilskrive viktige røyster og soloar.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-download_1.jpg

FIOLIN

Fiolin (frå 6 år) 
Fiolin er eit strykeinstrument med fire strenger, og er det minste av strykeinstrumenta. Fiolin nyttast i ulike sjangrar som klassisk, moderne musikk, viser, folkemusikk, jazz og popmusikk. Fiolinen er eit populært soloinstrument, og det er dessutan viktig mellom anna i orkestre, kammermusikk, spelemannslag og i ulike band. Det store toneregisteret gjer det godt eigna både som solo- og ensembleinstrument. 

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert enkeltvis (22,5 min) og føregår ein gong i veka. Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.

Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til
 Kulturskulesenteret Husnes, Malmanger, Uskedalen, Halsnøy og Hatlestrand skule. 

Det er obligatorisk for elevar på fiolin, cello og kontrabass å delta i strykeorkester som har øving i Kulturskulesenteret Husnes annan kvar måndag. 

Læreplan

 

violin-1638742_1920.png

GITAR

Gitar (frå 9 år)
Gitar er eit opphavleg spansk strengeinstrument av tre. Gitaren er eit ideelt akkordinstrument for bruk ved akkompagnement av song eller eit melodi-instrument, men er eit velkjent soloinstrument òg.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-download_4.jpg

HORN

Horn (frå 9 år)
Ein horn er eit messingblåseinstrument.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
horn.jpg

KORNETT

Kornett (frå 9 år)
Kornett er eit messingblåseinstrument. Kornetten er eit av dei mest brukte instrumenta i korps og musikklag.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
l-15932_yamaha_ycr-2330iii_bb-kornett_1.jpg

MARIMBAORKESTER

Marimbaorkester (frå 10 år)
Marimba blir undervist utan tradisjonell musikknotasjon, elevane lærer seg songane etter musikalsk minne. Dei kjem for det meste til å spele tradisjonelle songar frå Sør-Afrika og Zimbabwe, og nokre gonger også andre popsongar.
Ingen musikalske forkunnskapar krevjast. Undervisinga er organisert som gruppeøving i tillegg til enkeltøving etter behov.
 
 
l-0-l-l-marimbaorkester.jpg

PIANO

Piano (frå 6 år)
Eit piano er eit tangentinstrument med strenger. 

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert som individuell undervisning (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime. 
Undervisinga kan bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
piano.jpg

ROCKEBAND

Rockeband (frå 11 år)
Elevar som søkjer rockegruppe må ha hatt, eller ha, undervising på det instrumentet dei ønskjer å spela i gruppa. 
Undervisinga er lagt til Malmanger skule og Kulturskulesenteret Husnes og føregår ein gong i veka. 
 
 
l-0-l-l-rock_2.jpg

TROMMESETT

Trommesett (frå 9 år)
Trommesett er ei samling trommer, cymbalar og eventuelle andre perkusjonsinstrument som er sett opp for å bli spelt av ein enkelt musikar. Trommesettet vert mest nytta innan moderne sjangrar som jazz og rock.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime. 
 
 
audio-1769600_1280.png

TROMBONE

Trombone (frå 9 år)
Trombone, eller trekkbasun, er eit messingblåseinstrument som kling mørkare enn ein trompet og lysare enn ein tuba. Den klassiske trombonen vert brukt i moderne orkester som janitsjarkorps (medrekna militærkorps), brassband, storband og symfoniorkester.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
trombone.jpg

TROMPET

Trompet (frå 9 år)
Ein trompet er eit lite messingblåseinstrument. Trompeten har høgast register av dagens messinginstrument, og blir ofte òg sett på som det med sterkast lyd.

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisinga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
trompet.jpg

TUBA

Tuba (frå 9 år)
Tuba er det største blåseinstrumentet i messing, og det av alle messinginstrumenta som kling djupast. Det er òg eitt av dei siste instrumenta som vart tekne inn i symfoniorkesteret. Til vanleg er det berre éin tuba i eit orkester

INSTRUMENTALOPPLÆRING 
Undervisinga er organisert i grupper på 2 - 4 elevar (inntil 45 min) og enkeltvis (22,5 min). Undervisninga føregår ein gong i veka.
Det er ein føresetnad at eleven har skikkeleg øvingsinstrument heime (gjeld òg piano). 
Kulturskulen har nokre minifiolinar/ cello/ kontrabasser til utleige. Kryss av på søknaden.
Med variasjon frå instrument til instrument kan undervisinga bli lagt til Hatlestrand, Malmanger, Uskedalen, Kulturskulesenteret og Halsnøy skule
 
 
tuba.jpg

 

TEATER

TEATER (frå 7 år)

Teater (frå 7 år)
Bli med og lag skodespel!

Teaterleik
Dei minste borna kler seg ut, prøver teatersminke, lagar dukketeater, leikar "teater- og dramaleikar", gjer enkle dansar og sirkustriks med meir. Dette med utgangspunkt i forteljingar, musikk og eventyr som er kjende for borna. Det blir små visningar for foreldra undervegs.

Undervisinga er lagt til Malmanger og Kulturskulesenteret Husnes.  
 
Undervising 60 min/ veke
Alder 7 - 9 år
Inntil 12 born


Teater
Dei litt eldre borna lagar sine eigne små teaterstykke. Dei lærer om enkel scenografi (kulissar), kostyme og sminke. Dei får rollar og eigne replikkar. Røyrsle og framføring er viktig. Samarbeid og konsentrasjon likeins. Borna får erfara og læra om det å lage ei heil teaterframsyning. Noko av det vi gjer blir vist for foreldra ved slutten av semesteret.


Undervisinga er lagt til Kulturskulesenteret Husnes. Dag og tid ikkje bestemt.
 
Undervisning 60 min/ veke
Alder frå 10 til 19 år

Inntil 12 born. Elevane blir delt i grupper etter alder. 

 


Påmelding her!
 

 

VISUELLE KUNSTFAG

VISUELL KUNST

Biletkunst
Aktuelle uttrykk kan vera teikning, akryl, akvarell og grafikk. Undervisinga er organisert i grupper på inntil 8 elevar, 60 min/ veke.

Ein må rekna med noko utgifter til materiell.

Undervisinga kan bli lagt til Kulturskulesenteret Husnes og Kulturskulesenteret Rosendal

Lærar er Øystein Skjæveland.
 
 
l-l-1-bestevenner.jpg

 

DIRIGENTTENESTER

OM DIRIGENTTENESTER

Kulturskulen disponerer ein del timar for sal til det lokale musikklivet. Kulturskulen tilset dirigentar som kor, musikkkorps og andre lag får disponera.

Kulturskulen og laget inngår undervisingsavtale for eitt år om gongen. Avtalen inneheld namn på dirigent, stillingsstorleik, kostnadar m.m.

Laget får tilsendt krav om dirigenttenester to gongar i året, med betalingsfrist 20. oktober og 20. mars. (Sjå betalingssatsar)

Søknadsfrist er 1. januar. Søknadsskjema finn du her.