Kvinnherad kommune eig og driftar 8 vassverk:

 • Herøysund vassverk
 • Husnes vassverk (forsyner Husnes, Valen, Sunde og Halsnøy)
 • Hattebergsdalen VBA (forsyner Løfallstrand, Rosendal og Omvikdalen)
 • Matre vassverk
 • Sandvoll vassverk
 • Varaldsøy vassverk
 • Ænes vassverk
 • Ølve og Hatlestrand vassverk

I tillegg kjem nokre små vassverk på Utåker og Åkra. På leidningsnettet er det 8 høgdebasseng og 19 trykkforsterkar-/pumpestasjonar.

Vasstrykk

Vasstrykket i det kommunale leidningsnettet er dei fleste stader mellom 2 og 8 bar. Ved mindre trykk enn 2,0 bar etter innvendig hovudstengeventil, skal trykkauking vurderast og godkjennast. Etablering av trykkaukingsanlegg skal kostast av abonnent/utbyggjar. Ved trykk over 6,0 bar etter innvendig hovudstengeventil skal det monterast godkjent trykkreduksjonsventil. Etablering av trykkreduksjonsventil skal kostast av abonnent/utbyggjar.

Driftsmeldingar og kontakt

Sjå under hovudsida til vatn og avløp, der ein finn meir informasjon om blant anna:

 • Driftsmeldingar
 • Stikkleidningar
 • Kontaktinformasjon
 • Vassmålar