Kvinnherad kommune har i mange år hatt skotpremie på rev, mink, mår, kråke og mårhund. 

Alle som skal driva jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.

Meir informasjon om jakttider finn du Miljødirektoratet sine sider.  og Forskrift om jakt- og fangsttider. 

Fangsten må dokumenterast med bilete.