Utvalet har 5 medlemmer i tillegg til varamedlemmer, valde for 4 år. Valstyret har formelt ansvar for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, stortingsval og eventuelle folkerøystingar.

Valstyret kan delegera oppgåver og mynde til kommunedirektøren. Valstyret vert leia av ordførar.

 

Her finn du møteoversyn og medlemmar.