Kontakt

Skule: 53 46 18 20
SFO: 901 16 648

Rektor
Jorunn Teigen Sætre
Tlf. 913 45 004 / 53 46 18 21

Adresse
Eidsnesvegen 63
5455 Halsnøy Kloster

Om skulen

Halsnøy skule ligg på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Skulen er ny, moderne og ligg i vakker natur med utsikt over både skog, fjell og sjø. I Halsnøy skule er alle elevar unike perler. Perler som skal få utvikle seg fagleg og sosialt ut frå eigne føresetnader. Alle skal bidra til at perlene skin og at alle har perlevener.

Skulen har pr i dag 167 elevar, fordelt på 7 trinn. 32 elevar har SFO tilbod og 29 elevar nyttar tilbodet om leksehjelp. Skulen sine satsingsområde er PALS, som står for Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Vurdering for læring (VFL), og Lesing i alle fag.