Om skulen

Halsnøy skule ligg på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Skulen er ny, moderne og ligg i vakker natur med utsikt over både skog, fjell og sjø. I Halsnøy skule er alle elevar unike perler. Perler som skal få utvikle seg fagleg og sosialt ut frå eigne føresetnader. Alle skal bidra til at perlene skin og at alle har perlevener.

Skulen har per mars 2023: 179 elevar, fordelt på 7 trinn. 84 elevar har SFO tilbod og 35 elevar nyttar tilbodet om leksehjelp. Skulen sine satsingsområde er PALS, som står for Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Vurdering for læring (VFL), og Lesing i alle fag.