I Gamlastovo og stabburet på Eikenes er det samla og registrert omlag 500 gjenstandar. Samlinga er frå garden og desse har hatt nytte og funksjon i dagleglivet. Museet er ope etter avtale, for enkeltpersonar, grupper, skuleklassar og studentar.

Kontakt
Eikenes Gardsmuseum
Gjetingsdalen 310
5476 Mauranger
Tlf. 902 66 650 eller 909 35 427