Eining for veg og park er tilknytt basen ved Husnes vassverk og lageret i Rosendal. Einingsleiar Terje Natland har kontor på Rådhuset og på Husnes vassverk. Arbeidsstaden hans kan variera. Driftsoperatørane og arbeidsleiar for eininga er mykje ute på vegar og anlegg for å utføra arbeid.

Telefonnummer for direkte kontakt:

Vakttelefon:
99 08 05 39

Terje Natland - Einingsleiar
Tlf: 99 57 41 21       

Lars Arne Opedal - Avdelingsleiar
Tlf: 90 26 86 45