Eining for veg og park er tilknytt basen ved Husnes vassverk og lageret i Rosendal. Einingsleiar Terje Natland har kontor på Rådhuset og på Husnes vassverk, hans arbeidsstad kan variera. Driftsoperatørane og arbeidsleiar for eininga er mykje ute på vegar og anlegg for å utføra arbeid.

Telefonnummer for direkte kontakt:

Terje Natland - Einingsleiar
Tlf: 995 74 121       

Hjalmar Heimvik - Arbeidskoordinator
Tlf. 900 80 873