Dette kan vi hjelpa med:

  • heimebesøk med kartlegging og vurdering av hjelpebehov
  • råd og rettleiing til brukarar, pårørande og andre samarbeidspartar
  • oppfølging for utvalde brukarar
  • samarbeid med fastlege, institusjon, heimetenester

Brosjyre - Hukommelsesteamet i Kvinnherad kommune