Hukommelsesteamet i kommunen skal bidra til at personar med hugseutfordringar/endringar og deira pårørande får god kartlegging og eit godt tilpassa tenestetilbod.
Dersom daglesdagse oppgåver har blitt ei utfordring skal ein ta symptoma på alvor.

Dette kan vi hjelpa med:

  • heimebesøk med kartlegging og vurdering av hjelpebehov
  • råd og rettleiing til brukarar, pårørande og andre samarbeidspartar
  • oppfølging for utvalde brukarar
  • samarbeid med fastlege, institusjon, heimetenester

Teamet
Sjukepleiar
 tlf: 91 75 71 94
Obs: dersom du ikkje får svar ringjer vi deg tilbake på dagtid, kvardagar.
E-post: hukommelses.teamet@kvinnherad.kommune.no

Nasjonalforeininga for folkehelse/Demenslinja: 23 12 00 40
E-post: 
demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Brosjyre - Hukommelsesteamet i Kvinnherad kommune