Dagsenter har aktivitetsavdeling tilrettelagt for heimebuande eldre. Dette vert òg brukt som avlastningstilbod. Brukarane får servert frukost, middag og kaffi, og vert henta og køyrt heim av sjåfør.

Vi har dagsenter på Husnestunet, Rosendalstunet, Ølve alderspensjonat og Varaldsøy (ein dag i veka).