Ca 5 720 m² planert næringsområde med offentleg veg, vatn, avløp, El. og fiber lagt fram til tiltenkt 4 tomtar. Overvatn/ drenering til terreng med avskjærande grøft.

Dokument: 

Verdivurdering 199_62 Bjoanes næringsområde på Halsnøy.pdf