Ordførar Vegard Bjørnevik

Ordførar

Ordførar i Kvinnherad kommune er Vegard Bjørnevik. Han representerer Høgre og har vore ordførar i kommunen sidan 19. oktober 2023.  

Ordføraren vert vald av dei folkevalde kommunestyrerepresentantane i eit kommunestyre. I kommunar som nyttar formannskapsmodellen er ordføraren ansvarleg for å organisera arbeidet i formannskapet og kommunestyret, medan ein administrativt tilsett kommunedirektør, har ansvaret for å leia administrasjonen og for utgreiing av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. 

Ordføraren er den øvste offisielle tillitsvalde i kommunen og deltek i små og store hendingar. Ordføraren har kontor i rådhuset. 

Varaordførar Thea Vaage

Varaordførar

Varaordførar Thea Vaage (Ap) er avløysar for ordføraren og tek over ordføraren sine funksjonar i høve ferieavvikling, permisjonar, sjukdom og liknande.