Barns trivsel og utvikling er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Dette målet kjem til uttrykk i barnehagelova og rammplan for barnehagens innhald og oppgåver. Barnehagane skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og vera ein utfordrande og trygg stad for fellesskap og vennskap, jf. barnehagelova §1 Formål.
Mange ynskjer å halda seg oppdaterte på barnehagens oppgåver, ansvar m.v. På denne sida finn du lenker som kan vera av interesse.

Lokale dokument
Informasjon til foreldre - Eit trygt og godt barnehagemiljø
Plan for psykososialt barnehagemiljø
Beredskapsplan barnehagar

Andre aktuelle lenker
Foreldreutvalet for barnehagar
Barnehagefakta
Nasjonalt barnehageregister
Utdanningsdirektoratet
Barnevakten - bevisst mediebruk