Barns trivsel og utvikling er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Dette målet kjem til uttrykk i barnehagelova og rammplan for barnehagens innhald og oppgåver. Barnehagane skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og vera ein utfordrande og trygg stad for fellesskap og vennskap, jf. barnehagelova §1 Formål.
Mange ynskjer å halda seg oppdaterte på barnehagens oppgåver, ansvar m.v. På denne sida finn du lenker som kan vera av interesse.

Lokale dokument
Handlingsplan mot mobbing.pdf
Beredskapsplan barnehagar.pdf
Tilsyn barnehage.pdf

Andre aktuelle lenker
Foreldreutvalet for barnehagar
Barnehagefakta
Nasjonalt barnehageregister
Utdanningsdirektoratet
Barnevakten - bevisst mediebruk