For å få høyrselshjelpemiddel treng du utgreiing hos spesialist. Fastlegen din kan ved behov henvise deg til spesialist. Du kan og kontakte høyrselskontakten i kommunen for råd og praktisk hjelp. Kontaktane har kontordag kvar tysdag på Rosendalstunet og Husnestunet. Heimebesøk vert tatt etter avtale.

Høyrselskontakten kan hjelpa med

  • opplæring i bruk av høyreapparat og høyrsel relaterte hjelpemiddel
  • reperasjon av høyreapparat, evt. innsending til fabrikk for reperasjon
  • støyping av øyreproppar
  • søknad om høyrselsrelatert utstyr

Ta gjerne kontakt med oss!

Rosendal
Annbjørg Enæs, Rosendalstunet tlf. 91 66 70 75

Husnes
Elsa Helland, Husnestunet tlf. 97 58 48 17