Eigedomar:

  • S14 i reguleringsplan, areal 5.700 m², del av 144/37 - BRA 200% med 4-5 etasjar.
  • Del av S13 i reguleringsplan, areal 6.500 m², del av 144/37 og 144/220 - BRA 160% med 3 etasjar.

Området er nær sentrum til regionssenteret Husnes, langs Heiamyro-vegen, Veg 1 på nordsida av sentrum. Areala er tiltenkt bustad og næring. Areala skal ha tilkomst til Veg 5, som er under planlegging. Delar av nærområdet er under utbygging.

Verditakst

Reguleringsplan

Reguleringsføresegner