FNP.PNG
Foto: Espen Haagensen / Folgefonna nasjonalpark

Breen og nærområdet byr på unike innblikk i kva som gjekk føre seg den gongen innlandsisen dekte store delar av Skandinavia, då brearmane grov ut fjordane og dalane som gjer vestlandsnaturen så vidgjeten.

Folgefonna består av tre større brear: Nordfonna, Midtfonna og Sørfonna. I tillegg kjem mange små, som saman med dei tre store dekkjer eit område på 207 km2.
Målingane viser at breen er nesten 580 meter på det tjukkaste, og på det høgste punktet fell det i snitt 5500 mm nedbør kvart år.

Har du lyst å besøkja nasjonalparken finn du mykje informasjon på www.folgefonna.info. Har du lyst å læra meir om naturen og nasjonalparken er Folgefonnsenteret ein fin stad å besøkja.

Fire landskapsvernområde har grense til nasjonalparken: Bondhusdalen landskapsvernområde, Buer landskapsvernområde, Ænesdalen landskapsvernområde og Hattebergsdalen landskapsvernområde.

Innfallsportar til nasjonalparken - Det er 5 innfallsportar til nasjonalparken. I Kvinnherad har vi Besøkssenteret for Folgefonna nasjonalpark, som ligg i Folgefonnsenteret i Rosendal. 

Folgefonna nasjonalparkstyre - her kan du lesa om Folgefonna nasjonalparkstyre, som er forvaltningsstyre for nasjonalparken. Miljødirektoratet si Informasjonsside om nasjonalparken.

Folgefonnsenteret.jpg
Folgefonnsenteret, foto Jorun Larsen        

Bondhusdalen med bergfrue foto Jan Rabben.jpg
Bondhusdalen, foto Jan Rabben

Kart Folgefonna nasjonalpark.PNG