Me har fem ressurssjukepleiarar med vidareutdanning i palliasjon og ein fysioterapeut med utdanning i lymfedrenasje.

Dersom du blir ramma av kreftsjukdom eller er pårørande og treng hjelp til noko, eller berre ynskjer å snakke med nokon, kan du ta kontakt med kreftkoordinator, Marit Sjøvangen.

Les brosjyren vår her