Stripo Næringspark ligg sentralt til på Vestlandet, midt i Sunnhordlandsbassenget. Områder har tilgang på havneområdet og ligger i innfallsåra til Regionsenteret Husnes, Hardangerfjorden og Grøn Næringspark. Området er strategisk plassert mellom Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.
 

Næringsområdet har 60 mål ferdigregulert tomteareal samt strandlinje på 380 meter med godkjent utbygging for djupvasskai. 
Tomtene leveres med asfaltert veg, vann, strøm og avløp til tomtegrense. Byggehøgde inntil 25 meter. Området er attraktivt med grønne omgivelser og et veletablert industriområde som nærmeste nabo. Området gir muligheter for å skreddersy løsninger i forhold til tomtestørrelse, behov og krav. Det er gode eksponeringsmuligheter både fra sjø og land. Området er tilknyttet fylksvei.
 

Statnett holder i dag på med utbygging av ny trafostasjon på Husnes for og auka straumkapasiteten, så her er det gode muligheiter for straumkrevjande industri.

 

Interessenter bes om og ta kontakt med: 
Helge Roald Rein 
Tlf: 924 94 745
Mail: reins@reins.no