Dei som kjem som flyktningar til kommunen er med i introduksjonsprogrammet som skal gje dei ein best mogeleg start i høve til jobb og utdanning. Kvinnherad kommune har busett flyktingar i over 20 år, og har vedteke å ta i mot fleire flyktningar i 2022.