Kontakt

Skule: 91341784
SFO: 488 90 825
 
97984016

Adresse
Øyro 2
5470 Rosendal

Om skulen

Skulen er ein del av Malmanger oppvekstsenter som består av Malmanger skule, Mauranger skule og Mauranger barnehage. Oppvekstsenteret er for tida inne i ei omorganisering.