Her finn du regelverk som kommunen, abonnenten, røyrleggjarar og entreprenørar må forholda seg til ved arbeid på kommunalt leidningsnett, eller det å væra abonnent til kommunale VA-anlegg.

Plan og bygningslova
VA-norm for Kvinnherad kommune
Gebyr regulativ for 2024
Forskrift for vass-og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp
Administrative avgjerdsler
Tekniske avgjerdsler