Avdelingsleiar
Rune Helland
Tlf: 91 65 79 70

Planleggjar
Anne-Lise Næs
Tlf: 47 67 99 67

Planleggjar
Sara Brattfjell Heggland
Tlf: 90 76 03 63

Planleggjar
Dag Otto Brænde
Tlf: 90 14 78 47

Planleggjar
Jon Mikkel Sjo Prestegård
Tlf: 41 40 91 40