Etter § 32 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det fastsett ein frist på 14 dagar etter at jakta er slutt for å senda inn rapportane, dermed må dei leverast/sendasat innan 6. januar.

Fellingsrapporten, både for hjort og rådyr, skal fyllast ut og underteiknast av den valdansvarlege og sendast/leverast til viltforvaltinga. Fellingsrapportar kan gjerne sendast på e-post til : kjetil.mehl@kvinnherad.kommune.no  

Vektskjema skal òg fyllast ut og sendast inn, dette er for å letta arbeidet med å fastsetja rette fellingsavgifter. Alle dyr som ikkje er meir enn 35 kg slaktevekt skal betalst som kalv.

Registrering på settogskutt.no erstattar berre utfylling av papirutgåva av sett hjort og ikkje innsending av fellingsrapport og vektskjema.