Klage på eigedomsskatten

Skattesats og botnfrådrag

Sakkunnig nemnd og sakkunnig ankenemnd, eigedomsskatt

Rammer og retningsliner for eigedomsskattetaksering for Kvinnherad kommune

Eigedomsskattevedtekter i Kvinnherad kommune

Ofte stilte spørsmål om eigedomsskatt i Kvinnherad kommune

Skatteliste til offentleg ettersyn 2021

Skatteliste Offentlig Ettersyn_Alle_fritak.pdf

Skatteliste Offentlig Ettersyn_Utan_fritak.pdf

Skattelista er også tilgjengeleg ved førespurnad i resepsjonen på rådhuset.